dinsdag 23 augustus 2016

Dierensymboliek | Animal Symbolism

Puffin - papegaaiduiker in pastel met flower of life door Marjolein Kruijt
(E) below
De inspiratiebronnen voor mijn vrije werk hebben altijd een mystieke inval. Denk bijvoorbeeld aan mijn ‘mystieke’ keltische landschappen, en het zoeken naar het verhaal achter het onderwerp en soms met spirituele inslag. Dierensymboliek gebruik ik ook graag, maar alleen als het een raakvlak heeft met mij persoonlijk op het moment van schilderen. Een overeenkomst met de symboliek van het dier en voor mij het manifesteren ervan in mijn leven. Ik hou mijn inspiratie altijd dicht bij de bron, geen truucjes voor de commercie. Mijn schilderijen van de pauw en ooievaar zijn andere voorbeelden met dierensymboliek. In mijn 2e boek ga ik uitgebreid in op 12 manieren om inspiratie op te doen voor een dierenschilderij. Dierensymboliek, of kennis van oude culturen noem ik daarin ook. Je kunt veel leren van Spirituele medicijn- of dierenkaarten (tarot kaarten) of sjamanistische boeken, zoals Animal-wise van Ted Andrews. Mijn kattenschilderij van een Egyptische Mau vertelt het verhaal van ‘Nebamuns Tale’, terug naar de eerste herinnering in de samenwerking tussen kat en mens tijdens de jacht.

Symboliek van de papegaaiduiker

De pasteltekening van deze papegaaiduiker (puffin) is zo ontstaan. Ik wilde al jaren deze prachtige vogel schilderen, maar de echte inspiratie-vonk sloeg afgelopen jaar pas over. Tijdens een periode waar ik onder een uitdagende (schilder)werkdruk stond, met veel deadlines, kwam ik steeds de papegaaiduiker tegen: spontaan in boeken, op internet, in natuurfilms, etc. Zonder er naar te zoeken. Het verbaasde me dan ook niks dat ik in Ted Andrews boek lees dat het dier herinnert aan het combineren van werk, meditatie én plezier voor een gevoel van overvloed. De flower of life, het symbool dat je bij zijn buik afgebeeld ziet, wordt benoemd als heilige geometrie met helende werking. Door deze toe te voegen verbeeld ik de helende werking, voor meer balans tussen de drie genoemde facetten. Grappig genoeg las ik later in het boek dat de kleuren van de papegaaiduiker herinneren aan de kleurensymboliek van de Kabbalistische Tree of life, welke staat voor ‘alles wordt mogelijk’. Als je het symbool van de Tree of life over de flower of life legt, zie je dat ze exact in elkaar passen. Door dit soort overeenkomsten ontstaat er voor mij nog meer diepgang in het werkstuk. Én zoals de papegaaiduiker wil uitdragen: wordt het in aanvang wat serieus schilderen getransformeerd naar een bezigheid met (nog meer) plezier!
Terug naar blog…


ENGLISHMy sources of inspiration of my ‘free’ artwork always have a mystical side to them. Thinking about my Celtic landscapes, and my quests to search for stories behind my subjects, sometimes with a spiritual touch. Quite regularly I use animal symbolism, only when it touches me personally at that specific moment. This way I can go into the process of manifestating just that where the animal stands for. I like keeping my inspiration close to source, no commercial tricks.  Other examples of my animal symbolism are the peacock and the white stork. In my 2nd book I talk about 12 ways to get inspired (or find inspiration) for an animal painting. Using the wise knowledge of old cultures like animal symbolism are one of those ways. You can learn a lot about it through spiritual animal- or medicine oracle cards. (tarot cards)  or by reading sjamanistic books like Animal-wise by Ted Andrews. My cat painting of an Egyptian Mau  tells the ‘Nebamuns Tale’: going back to one of the first acknowledged moments in Art where cat and human bond together, during hunting.

Symbolic meaning of the Puffin

The pastel painting of this puffin originates from my inspiration of it’s symbolic meaning. I remember that I wanted to paint this bird for a long time, but not until recently I got hit by the actual ‘inspirational fever’. Specifically during a moment in my carreer that I experienced a lot of pressure caused by (too many) deadlines. Exactly then the ‘puffin’ can back into my vision. Quite obvious running into it on tv, books and on the web, without even looking for it. It wasn’t a surprise that I read in Ted Andrews book that the puffin reminds us to combine work with meditation ánd pleasure to create abundance. The flower of life I added into the painting, with its healing properties in the holy geometry. Creating more balance between the three named facets. Funny enough I read later that the colours of the puffin reflect the colour symbolism of the Kaballistic  Tree of life, which -shortly said- shows a path to spiritual illumination and some say ‘that way everything becomes possible’. If you overlay both symbols, you see that the Tree of life derives from the flower of life. These  ‘coincidences’ (for me that was, growing into the matter by exploring the knowledge databases) add an extra sparcle to my artwork for me. And just as the puffin expresses: the ‘serious’ painting session transforms into one filled with (even more) fun!
Back to blog…

available artwork of animal artist Marjolein Kruijt

Share/Bookmark